• Council Pledge

  Header Image
  Graphic image of Bellevue's skyline with a kind of ribbon image

  Cam Kết của Hội Đồng

  Cái chết bi thảm của George Floyd đã thôi thúc các công dân trên cả nước và ngay tại địa phương chúng ta giải quyết thực trạng phân biệt chủng tộc mang tính hệ thống và kéo dài. Với sự hỗ trợ của Hội Đồng Thành Phố, Thị Trưởng Lynne Robinson đã cam kết rà soát lại vấn đề sử dụng vũ lực của cảnh sát tại Bellevue để xác định xem liệu có cần thực hiện bất kỳ sự cải tổ nào không.

  Bellevue cam kết đảm bảo các chính sách và thông lệ của thành phố sẽ phục vụ mọi cộng đồng một cách bình đẳng và công bằng, cùng với mục tiêu đảm bảo người Da Đen và người da màu khác được an toàn và tôn trọng. Mọi người sinh sống và/hoặc làm việc cùng tất cả những người đến thăm nơi đây đều cần được cảm thấy an toàn như nhau tại Bellevue. Cụ thể, thành phố đã cam kết:

  1. Rà soát chính sách về sử dụng vũ lực của cảnh sát.
  2. Thu hút sự tham gia của cộng đồng bằng cách tập hợp đa dạng thông tin đầu vào, trải nghiệm và câu chuyện trong quy trình rà soát.
  3. Báo cáo kết quả tìm hiểu của quá trình rà soát cho cộng đồng và tiếp thu ý kiến phản hồi.
  4. Cải tổ chính sách về sử dụng vũ lực của cảnh sát.

  Trong cam kết này, chúng tôi hiện đang trong giai đoạn rà soát và thu hút sự tham gia của cộng đồng.

  Rà soát

  Thành phố đã thuê một bên tư vấn, Nhóm Văn Phòng Đánh Giá Độc Lập, để đánh giá chính sách về sử dụng vũ lực của cảnh sát tại Bellevue và đề xuất bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách nếu cần thiết.

  Nhóm OIR đã bắt đầu tiến hành phân tích các chính sách sử dụng vũ lực của cảnh sát và quá trình này sẽ tiếp tục diễn ra đồng thời với việc thu thập ý kiến cộng đồng. Ngay tầm cuối năm nay, OIR sẽ trình bày kết quả thu được và các đề xuất cho hội đồng.

  Quý khách có thể tìm thấy các chính sách hiện tại của Bellevue về sử dụng vũ lực tại đây.

  Thu hút cộng đồng

  Thành Phố Bellevue đã tổ chức một loạt các phiên lắng nghe ý kiến của cộng đồng vào tháng 10 năm 2020 như một phần chính yếu trong cam kết xem xét các chính sách sử dụng vũ lực của cảnh sát nhằm đáp ứng cuộc đối thoại quốc gia thường thấy về chủng tộc và công bằng xã hội. 

  Phiên Lắng Nghe Ý Kiến 

  Cư dân và các bên liên quan khác đã chia sẻ suy nghĩ và kinh nghiệm của họ tại ba buổi lắng nghe ý kiến của cộng đồng trong tháng Mười. Các phiên làm việc qua mạng đã được hỗ trợ bởi một nhóm đánh giá bên thứ ba trung lập, Văn Phòng Đánh Giá Nội Bộ và được truyền phát trực tiếp trên Bellevue TV (kênh truyền hình cáp 21.) Các phiên này hiện sẵn có để xem bằng các liên kết phát lại bên dưới.  

  Hãy Chia Sẻ Ý Kiến của Quý Vị

  Nếu quý vị không thể tham dự các phiên lắng nghe ý kiến hoặc chỉ đơn giản là muốn xem xét cam kết của hội đồng thành phố hoặc quy trình xem xét việc sử dụng vũ lực, quý vị có thể tham gia với thành phố và chia sẻ ý kiến của mình tại EngagingBellevue.com. Bất cứ lúc nào, quý vị đều có thể gửi nhận xét về chủ đề này đến council-pledge@bellevuewa.gov.

  Kết quả đánh giá và các hành động liên quan của thành phố sẽ được chia sẻ sau khi hoàn thành.

  Tin tức & cập nhật

  Alerts
  Receive emails or texts regarding updates about this project.