• Header Image
  Yudy-Deng-and-kids

  Trang web này cung cấp thông tin bằng tiếng Việt về nhiều loại dịch vụ và chương trình có sẵn của Thành phố Bellevue và các cơ quan khác. 

  • Vui Chơi Giải Trí
  • Cấp Phép và Phát Triển Kinh Tế
  • Cơ Hội Làm Việc và Tình Nguyện
  • Các Nguồn Lực Cộng Đồng

  MyBellevue để Yêu Cầu Dịch Vụ

  Mọi người có thể báo cáo các vấn đề một cách thuận tiện trong cộng đồng của chúng ta và theo dõi theo yêu cầu với MyBellevue, một ứng dụng di động và cổng hỗ trợ khách hàng. Với ứng dụng này, quý vị thậm chí có thể đính kèm hình ảnh và bao gồm vị trí GPS. Quý vị có thể báo cáo các vấn đề như:

  • Đèn đường bị hỏng hoặc vỡ
  • Ổ gà trên đường
  • Các quan ngại về giao thông
  • Hình vẽ trên tường

  Nếu ngôn ngữ trên điện thoại của quý vị được cài đặt là ngôn ngữ mẹ đẻ, quý vị có thể gửi đơn đăng ký của mình bằng chính ngôn ngữ đó và đơn đăng ký sẽ tự động được thành phố dịch sang tiếng Anh.