• Giấy Phép và Phát Triển Kinh Tế

  Header Image
  bellevue header

  Hãy lưu ý rằng nhiều đường kết nối bên ngoài (các links)

  Nếu quý vị muốn xây dựng hoặc sửa sang lại ngôi nhà của mình, quý vị có thể đăng ký và kiểm tra tình trạng của giấy phép đồng thời kiểm tra trực tuyến bằng cách truy cập MyBuildingPermit.com. Thành phố cũng cấp các giấy phép khác, bao gồm cả giấy phép tổ chức sự kiện đặc biệt cho các sự kiện lớn. Bellevue cũng là một địa điểm tốt để bắt đầu kinh doanh.

  Giấy Phép Xây Dựng và Tu Sửa

  Tại MyBuildingPermit.com, quý vị có thể:

  Thông tin thêm về những gì quý vị cần xây dựng tại Bellevue có sẵn ở Development Services Department (Bộ Dịch vụ Phát triển). 

  Kinh Doanh ở Bellevue

  Nếu quý vị có ý định mở, chuyển đổi hoặc mở rộng kinh doanh, Bellevue là một địa điểm lý tưởng. Người dân nơi đây có trình độ học vấn cao và rất nhiều người có kiến thức nền tảng về công nghệ. Downtown là nơi lý tưởng cho doanh nghiệp và Eastgate, Wilburton và BelRed đã được quy hoạch lại thành các trung tâm thương mại mật độ cao, dễ dàng cho các phương tiện giao thông di chuyển. Thông tin chi tiết có sẵn tại Phát Triển Kinh Tế.

  Những thông tin cũng hữu ích cho việc kinh doanh: