• Jobs and Volunteer Opportunities

  Header Image
  bellevue header

  Các cơ hội Việc làm và Tình nguyện 

  Hãy lưu ý rằng nhiều đường kết nối bên ngoài (các links) trên trang này không có sẵn bằng tiếng Việt

  Việc làm

  Thành phố Bellevue có nhiều loại công ăn việc làm và chúng tôi muốn tìm các ứng viên phục vụ tốt cho cộng đồng, có kỹ năng về văn hóa, và có ước muốn được là một thành phần của một thành phố đã được giải thưởng. Chúng tôi có các phúc lợi không kém ai, công nghệ mới nhất, và cơ hội làm việc với những đồng nghiệp tuyệt vời. Quí bạn có thể tìm kiếm các công việc chúng tôi đang cần tuyển người để bắt đầu hành trình trở thành một thành viên trong nhóm chúng tôi!

  Tình nguyện

  Các cư dân có tinh thần tích cực và hăng hái thường sẽ làm tăng chất lượng cho cuộc sống ở Bellevue và họ còn gắn kết sâu sắc hơn với những nơi mà họ đang sống, làm việc, hoặc giải trí. Thành phố cũng được hưởng lợi từ các thành viên cộng đồng tích cực tham gia, vì những người này rất tận tụy trong việc cải tiến khu dân cư, phát triển cá nhân, học hỏi những điều mới mẻ, thiết lập những mối quan hệ bạn bè bền vững, và có cuộc sống phong phú. Quí bạn có thể xem xét các cơ hội tình nguyện của chúng tôi tại đây: Volunteering

  Cơ hội Tình nguyện Đặc biệt:

  Nhóm Cố vấn Đa dạng của Bellevue (Bellevue Diversity Advisory Network)

  Nhóm Cố vấn Đa dạng của Bellevue là một nhóm tình nguyện viên đa dạng, những người sống hay làm việc ở Bellevue và họ có hiểu biết hoặc có các mối quan hệ với các thành phần trong những cộng đồng đa dạng của chúng ta. Mục tiêu của chúng tôi là cải thiện việc tiếp cận và những mối quan hệ với các cư dân sống tách biệt, cung cấp những ý kiến phản hồi phù hợp về văn hóa đối với các chương trình của thành phố, và mở rộng sự tham gia của công dân để bao hàm các cộng đồng đa dạng.