• Cơ Hội để có Việc Làm và Tình Nguyện

  Header Image
  bellevue header

  Hãy lưu ý rằng nhiều đường kết nối bên ngoài (các links) trên trang này không có sẵn bằng tiếng Việt

  Thành Phố Bellevue cung cấp nhiều cơ hội việc làm hoàn hảo, cũng như làm phong phú thêm các cơ hội tình nguyện.

  Các công việc

  Thành phố quan tâm đến những người dân sẵn sàng cung cấp dịch vụ hoàn hảo cho người dân, công nhân và du khách tại đây. Chúng tôi cung cấp các lợi ích cạnh tranh, công nghệ mới nhất cũng như cơ hội làm việc với những người tuyệt vời. Tìm kiếm cơ hội việc làm để trở thành thành viên của nhóm chúng tôi.

  Tình nguyện

  Những cư dân gắn kết để cùng cải thiện chất lượng cuộc sống ở Bellevue và kết nối sâu sắc hơn với cộng đồng của mình. Sẽ tốt hơn cho thành phố khi các thành viên cộng đồng có động lực để cải thiện khu vực lân cận của mình, phát triển cá nhân, học hỏi những điều mới và có tình bạn lâu dài. Cùng xem các cơ hội tình nguyện của chúng tôi.