• Vietnamese

  Header Image
  Yudy-Deng-and-kids

  Chào Mừng (Welcome)

  Chào mừng quý vị vào trang mạng bằng tiếng Việt của Thành Phố Bellevue.

  Trang mạng này cung cấp cho các cư dân nói tiếng Việt của thành phố Bellevue những thông tin đa dạng về các dịch vụ và chương trình có sẵn qua Thành Phố Bellevue và các cơ quan khác.

  Trang mạng này cũng cung cấp các số điện thoại của những cơ quan cộng đồng (cho biết khi nào thông dịch viên người Việt có sẵn) cũng như các nối kết mạng hữu ích tới các tổ chức khác có những thông tin được dịch sang tiếng Việt.

  Thành phố chào đón năm 2018 với hai nguồn lực hỗ trợ tiếp cận ngôn ngữ mới. Bây giờ, các cư dân cần được hỗ trợ thông dịch cho bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến thành phố, có thể gọi đến các số điện thoại sau:

  • Tiếng Tây Ban Nha 1-844-590-8948
  • Tiếng Quảng Đông 1-844-537-0364
  • Tiếng Quan Thoại 1-844-590-8945
  • Tiếng Hàn 1-844-537-0365
  • Tiếng Punjabi 1-844-590-8946
  • Tiếng Nga 1-844-590-8947
  • Tiếng Việt 1-844-590-8949

  Người gọi sẽ được kết nối với Service First và được trợ giúp trực tiếp. Tất cả các cuộc gọi phải được thực hiện trong giờ làm việc, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Nếu quý vị gặp tình huống khẩn cấp, vui lòng gọi 9-1-1.

  Quý vị cần một cách nhanh chóng và dễ dàng để báo cáo các vấn đề cho thành phố? Sử dụng ứng dụng MyBellevue để báo cáo các vấn đề trong cộng đồng và duy trì sự kết nối với thành phố của chúng ta.

  MyBellevue là một ứng dụng di động cho phép quý vị báo cáo các vấn đề, yêu cầu các dịch vụ và duy trì sự kết nối với thành phố bằng cách sử dụng điện thoại thông minh hoặc thiết bị di động khác. Quý vị vẫn có thể gọi điện hoặc truy cập trực tuyến để được trợ giúp, nhưng ứng dụng này giúp quý vị tiếp cận các dịch vụ của thành phố một cách thuận tiện hơn.

  Tải xuống ứng dụng MyBellevue thông qua App Store, Google Play hoặc Windows Store. Với MyBellevue, quý vị có thể:

  mybellevue logo
  • Dễ dàng báo cáo các vấn đề;
  • Đính kèm ảnh và sử dụng GPS; và
  • Theo dõi các yêu cầu đã được báo cáo.

  Báo cáo các vấn đề như:

  • Mất điện đèn đường
  • Sửa chữa ổ gà
  • Các mối quan ngại về giao thông
  • Nạn vẽ graffiti

  Ứng dụng này cũng hỗ trợ các ngôn ngữ sau Tiếng Việt. Nếu quý vị cài đặt ngôn ngữ trong điện thoại của mình là tiếng bản xứ của quý vị, thì quý vị có thể gửi yêu cầu bằng ngôn ngữ đó và yêu cầu sẽ được tự động dịch sang tiếng Anh khi gửi đến thành phố.