• Hướng Dẫn Tiếp Cận Đồng Hồ Nước

  Meter access guidelines graphic - Vietnamese

  Khả năng tiếp cận đồng hồ nước đo chỉ số ở nơi quý vị cư trú là rất quan trọng.

  Đồng hồ nước trên khu vực bất động sản của quý vị do Thành Phố Bellevue sở hữu và quản lý. Các đội thợ cần được dễ dàng tiếp cận ngay đồng hồ nước này vào bất cứ lúc nào để đọc thông số, phát hiện rò rỉ, tiến hành bảo dưỡng và sửa chữa, cũng như khóa nước trong các tình huống khẩn cấp.

  Chủ sở hữu nhà phải luôn đảm bảo để trống khoảng cách một foot quanh tất cả các cạnh của hộp đồng hồ.

  Nếu khó có thể tiếp cận đồng hồ nước thì sao?

  Quý vị sẽ nhận được một thông báo yêu cầu có một số hành động cụ thể, bao gồm:

  • Cắt tỉa hoặc nhổ bỏ cây cỏ xung quanh đồng hồ nước.
  • Dỡ bỏ hoặc chuyển vị trí chướng ngại vật ngăn cản tiếp cận đồng hồ nước, chẳng hạn như hàng rào hoặc tiện nghi cảnh quan.
  • Chuyển mọi phương tiện đậu phía trên đồng hồ nước đi nơi khác.

  Nếu quý vị không thể khắc phục tình hình này, Thành Phố có thể đưa ra thêm hành động để đảm bảo chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ. Nếu quý vị không thể thực hiện các hành động theo yêu cầu hoặc quý vị cần trợ giúp, xin liên lạc với Utilities theo số 425-452-7840.

  Thông tin về vị trí đặt đồng hồ nước

  Với hầu hết các bất động sản, đồng hồ nước được đặt ở phía trước bất động sản, gần đường hoặc rìa khu vực bất động sản, và thường được đánh dấu bằng vạch kẻ sọc trắng trên lề đường.

  Nếu quý vị không xác định được vị trí đồng hồ nước của mình, xin liên lạc số 425-452-6973 hoặc địa chỉ utilities@bellevuewa.gov để được mô tả về vị trí. Đội thợ cũng có thể đánh dấu vị trí đồng hồ nước của quý vị bằng cờ màu xanh dương.