• Ngày 4 tháng 7 Quy Định của Công Viên

  Header Image
  photo of red fireworks - multiple bursts

  Ngày 4 tháng 7

  Quy Định của Công Viên

  Có hiệu lực từ 5:00 chiều đến 11:00 tối ngày 4 tháng 7 năm 2022

  (Căn cứ theo BCC Chương 3.43)

  • Không sử dụng ma túy hoặc rượu
  • Không sử dụng pháo hoa cá nhân
  • Không nướng đồ hoặc để ngọn lửa trần
  • Chó phải được xích dài 6 feet
  • Không chào mời hoặc bán hàng tự động
  • Không có âm thanh khuếch đại (vượt quá 30’)
  • Không có máy bay không người lái UAS
  • Không hút thuốc
  • Được phép sử dụng lều nhỏ
   • Tất cả các lều phải được gỡ xuống trước 8 giờ tối
   • Không được phép cắm lều
  • Không để ba lô, máy làm mát, vv mà không có người trông coi
  • Công viên đóng cửa lúc 11 giờ tối

  Để biết các hướng dẫn hiện hành về khăn che mặt và khẩu trang doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/ClothFaceCoveringsandMasks