• COVID-19 Community Resources (Nguồn Lực Cộng Đồng Ứng Phó với Dịch)

  Tình hình bùng phát dịch COVID-19 đã buộc các trường học và nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa tạm thời, dẫn đến nhu cầu đối với nguồn lực cộng đồng để giúp mọi người vượt qua giai đoạn này.

  Nếu quý vị cần sự trợ giúp nhưng không tìm thấy thông tin mình cần trên trang này, vui lòng tham khảo trang COVID-19 của United Way hoặc tra cứu Danh Bạ Nguồn Lực COVID-19 của Eastside for All. Nếu doanh nghiệp hoặc tổ chức phi lợi nhuận tại địa phương của quý vị bị ảnh hưởng, vui lòng tham khảo Nguồn Lực cho Doanh Nghiệp Ứng Phó với Dịch COVID-19.

  Nếu quý vị đang tìm cách giúp đỡ các bên có nhu cầu, tham khảo thẻ Volunteer (Tình Nguyện Viên) dưới đây hoặc truy cập một trong các nguồn lực sau:

  •    Các cơ quan dịch vụ nhân sinh được thành phố tài trợ 
  •    Trang tương tác của EngagingBellevue về cách thức quý vị có thể trợ giúp 

  Quý vị cũng có thể sử dụng thẻ Donations (Quyên Góp) dưới đây để trợ giúp bằng tiền cho Thành Phố Bellevue nhằm hỗ trợ thành phố ứng phó với dịch COVID-19. Hiện tại, thành phố không tiếp nhận các hình thức quyên góp bằng hàng hóa và dịch vụ, tuy nhiên, vui lòng xem các cơ quan dịch vụ nhân sinh địa phương của chúng tôi trong các chủ đề dưới đây. Nếu quý vị có trang thiết bị y tế để quyên góp, vui lòng liên hệ với các bệnh viện địa phương của chúng tôi. 

  Ở Nhà để Giảm Tốc Độ Lây Lan: Quận King đưa ra thông báo dịch vụ công kéo dài một phút về tầm quan trọng của các biện pháp Giãn Cách Xã Hội, đã được dịch sang 13 ngôn ngữ.

  Nguồn Lực – Vi-rút Corona 

  Khu Học Chánh Bellevue

  • Trường Tiểu Học Stevenson (Stevenson Elementary School), 7:30 sáng–6 chiều, 100 học sinh, từ 3 tuổi đến lớp 5
  • Trường Tiểu Học Lake Hills (Lake Hills Elementary School), 7:30 sáng – 6:00 chiều, 140 học sinh, từ 3 tuổi đến lớp 5

  Dịch vụ chăm sóc trẻ tại khu học chánh chỉ dành cho các học sinh đã ghi danh và được tiếp nhận.  

  Cả hai trường đều cung cấp bữa sáng và bữa trưa, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. 

  • Bữa sáng: 7:30–8:30 sáng
  • Bữa trưa nóng, 11 sáng – trưa. Cả hai bữa cũng sẽ được tổ chức theo hình thức trọn bữa, được đóng gói để đến lấy và mang đi cho các học sinh từ 18 tuổi trở xuống, các em đến nhận bữa trưa cùng với bữa sáng cho ngày hôm sau.  

  Các Trung Tâm Kết Nối Gia Đình của Khu Học Chánh Bellevue vẫn mở cửa.

  Câu Lạc Bộ Nam Sinh & Nữ Sinh Bellevue 

  Để biết thông tin, gọi 425-454-6162 hoặc đến Câu Lạc Bộ Nam Sinh & Nữ Sinh Bellevue để ghi danh chăm sóc ngoài trường. 

  Nguồn lực khác 

  • Child Care Resources truyền đạt thông tin và hỗ trợ cho các bậc phụ huynh trong việc lựa chọn và sử dụng dịch vụ trông và nuôi dạy trẻ đáp ứng nhu cầu, giá trị và văn hóa của họ: gọi số 206-329-1011 hoặc 1-877-543-0059, hay gửi email về ccr@childcareresources.org. 
  • Trung Tâm Gia Đình Child Care Aware of Washington – Gọi tới Trung Tâm Truyền Thông, Ứng Phó và Giới Thiệu trong Dịch COVID (COVID Communications, Response and Referral Center) theo số 1-800-446-1114. 
  • Áp phích "Keep Me Home if..." (Giữ Tôi Ở Nhà nếu...") của Chương Trình Sức Khỏe Chăm Sóc Trẻ (Child Care Health Program) của Cơ Quan Y Tế Công Cộng (Public Health) – Áp phích này liệt kê loại triệu chứng mà trẻ em nên được giữ ở nhà khi mắc các triệu chứng đó, bao gồm triệu chứng cho thấy khả năng đã nhiễm COVID-19 tương ứng với khuyến cáo của Cơ Quan Kiểm Soát và Phòng Ngừa Bệnh Tật (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). 
  • Quận King – Nếu quý vị là người lao động trong lĩnh vực thiết yếu đang sinh sống hoặc làm việc tại Quận King, bên ngoài khu vực Thành Phố Seattle và quý vị quan tâm đến vấn đề tiếp cận lấy chỗ cho dịch vụ chăm sóc trẻ miễn phí trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng gọi tới Trung Tâm Gia Đình Child Care Aware of Washington theo số 1-800-446-1114 và hoàn thành việc tiếp nhận với nhân viên của Trung Tâm Gia Đình. Sau khi tiếp nhận, sẽ có chuyên gia nguồn lực tìm cách sắp xếp cho quý vị với một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ đủ điều kiện và đáp ứng nhu cầu của gia đình quý vị.

   

   

  • LifeWire: Cung cấp một loạt các dịch vụ cho Người Sống Sót sau Bạo Hành Gia Đình; bao gồm bảo vệ,  nhóm hỗ trợ, liệu pháp sức khỏe tâm thần, bảo vệ về mặt pháp lý và nhà ở.  Liên hệ Đường Dây Trợ Giúp 24 Giờ về Bạo hành Gia Đình theo số 425-746-1940 hoặc 1-800-827-8840    
  • Trung Tâm Nguồn Lực về Tấn Công Tình Dục Quận King: Cung cấp sự hỗ trợ, công cụ và dịch vụ trực tiếp cho các nạn nhân bị tấn công tình dục và gia đình họ.  Đường Dây Nguồn Lực 24 Giờ:  888-99-VOICE 
  • Nguồn lực của Thành Phố Seattle về bạo hành gia đình và tấn công tình dục 
  • Nguồn Lực Quốc Gia về Bạo Hành Gia Đình:    
   • 1–800–799-SAFE 
   • Soạn tin "LOVEIS", gửi về 22522 
   • TTY:  1–800–787–3224  
  • Mạng Lưới của Phụ Nữ về Lạm Dụng trong Gia Đình (Domestic Abuse Women’s Network) (Nam Quận King):  425-656-7867 
  • Khởi Đầu Mới (New Beginnings) (Seattle/Nam Quận King):  206-522-9472 
  • Đường Dây Trợ Giúp Peace In the Home (hỗ trợ bằng nhiều ngôn ngữ về bạo hành gia đình và tấn công tình dục):  1-888-8477205

   

  Quyên Góp bằng Tiền

  Quý vị có thể quyên góp tiền tới Thành Phố Bellevue để giúp thành phố ứng phó với dịch do vi-rút corona bằng các phương thức dưới đây. Các chi phí của thành phố liên quan đến nỗ lực ứng phó với COVID-19 là khác nhau, nhưng có thể bao gồm chi phí mua trang thiết bị bảo hộ cá nhân bổ sung cho lực lượng ứng phó khẩn cấp, tăng cường điều phối và hỗ trợ các cơ quan dịch vụ nhân sinh khu vực và địa phương cũng như đẩy mạnh các nỗ lực truyền thông và tiếp cận để chia sẻ thông tin quan trọng và củng cố các hướng dẫn y tế công cộng.

  Bằng séc, với người thụ hưởng là City of Bellevue, có cụm từ "COVID-19 donation" trong phần ghi chú (memo) và gửi về:
                  City of Bellevue
                  c/o Service First
                  450 110th Ave. NE
                  Bellevue, WA 98004

  Bằng thẻ tín dụng, bằng cách gọi đến số 425-452-6800 và cho biết khoản quyên góp của quý vị sẽ được chuyển tới hoạt động ứng phó với COVID-19 của thành phố.

  Quỹ Cảnh Sát Bellevue (Bellevue Police Foundation) cũng đang tiếp nhận sự hỗ trợ cho dịch vụ cứu hỏa và cảnh sát.

  Ngân Hàng Thực Phẩm (Food Banks)

  Hopelink:  425-943-7555 
     14812 Main St.    

  • Thứ Ba, từ 12:00 trưa – 4:00 chiều
  • Thứ Tư, từ 3:00 – 7:00 chiều
  • Thứ Năm, từ 10:00 sáng – 2:00 chiều 

  Renewal Food Bank: 1-866-793-6512 hoặc 425-736-8132 
     Nhà Thờ Highland Covenant (15022 Bel-Red Road)    

  • Thứ Hai và Thứ Tư, từ 10 sáng–1 chiều
  • Thứ Ba, từ 4 chiều–6:30 chiều

  Các Chương Trình Bữa Ăn

  Cứu Thế Quân (Salvation Almy): 425-452-7300, 911 164th Ave. NE: Bữa tối miễn phí vào các ngày Thứ hai - Thứ Sáu, từ 6:00 chiều đến 7:00 tối 

  Khu Học Chánh Bellevue:  Dù các trường học đang đóng cửa, Phòng Dịch Vụ Dinh Dưỡng (Nutrition Services Department) của Khu Học Chánh Bellevue vẫn cam kết hỗ trợ dinh dưỡng mà trẻ em Bellevue cần đến. Thông tin thêm về thực phẩm Grab and Go (Đến Lấy Mang Đi) và đặt trước.  Bản Đồ Tương Tác về các địa điểm.

  Chương trình Meals on Wheels của Sound Generations: Meals on Wheels giúp giảm gánh nặng cho người cao tuổi và người chăm sóc bằng việc cung cấp các bữa ăn giàu dinh dưỡng, đáng tin cậy hàng tuần.  Xem thêm thông tin hoặc gọi số 206-448-5757 

  Nguồn lực Thực Phẩm khác

  Eastside Baby Corner: Cộng tác với các nhà cung cấp để kết nối nguồn cung các sản phẩm cần thiết cho trẻ em và trẻ nhỏ, trong đó có thực phẩm. Xem thêm thông tin hoặc gọi số 425-865-0234

  Chương Trình Cung Cấp Thực Phẩm Khẩn Cấp (Emergency Feeding Program): Giao tận nơi các bao thực phẩm đóng gói mà không cần danh sách chờ hay quy định hạn chế nào cho 240 đối tác phân phối. Xem thêm thông tin hoặc gọi số 425-653-1652 

  Liên Minh Bữa Ăn Lưu Động và Mạng Lưới Bổ Sung Dưỡng Chất (Liên Minh Xe Tải Thực Phẩm Bang Washington) – các bữa ăn do các nhóm tôn giáo tài trợ 

  Cần Người Lái Xe Tình Nguyện Giao Đồ Ăn Bellevue: Quý vị muốn giúp đỡ những cư dân Bellevue cần tới thực phẩm trong khi họ đang phải ở yên trong nhà?  Hãy đăng lý làm Người Lái Xe Giao Đồ Ăn Tình Nguyện với Sound Generations.  Liên hệ Sound Generations qua địa chỉ dianas@soundgenerations.org để nộp đơn, đồng thời đề cập rằng đây là cho Dự Án Giao Đồ Ăn Bellevue.  Nếu quý vị trở thành người lái xe tình nguyện, Sound Generations sẽ kết nối quý vị với những cá nhân hoặc gia đình cần đến thực phẩm, trong khi họ đang phải ở yên trong nhà.  Quý vị sẽ được yêu cầu đến lấy hộp đồ ăn đã chuẩn bị từ ngân hàng thực phẩm Bellevue Hopelink, sau đó đi giao hộp đồ ăn này.  Vui lòng tuân thủ tất cả các yêu cầu và lời khuyên về giãn cách xã hội khi quý vị làm dịch vụ cộng đồng này.  

  Hướng Dẫn EBT Đại Dịch cho Các Khu Học Chánh
  Do chủng Vi-rút Corona mới (COVID-19), những học sinh nào đủ điều kiện nhận bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá ở trường sẽ nhận được thêm quyền lợi trợ cấp thực phẩm. Những quyền lợi thực phẩm này được gọi là EBT Đại Dịch (Pandemic EBT, P-EBT): Chương Trình Bữa Trưa Học Đường Khẩn Cấp, hoặc quyền lợi trợ cấp P-EBT. Quyền lợi trợ cấp P-EBT giúp các gia đình ở Washington mua thực phẩm khi nhà trường đóng cửa.  Thông tin khác 
   

  Khác: 

   

  The Seattle Foundation COVID-19 Response Fund – Phase 2 funding opportunities have been announced on their webpage. There will be a total of $6 million distributed in three tracks of funding.  Contact the Seattle Foundation at covid19@seattlefoundation.org to make sure they are aware of your organization’s work in these areas for vulnerable workers and families.

  Sửa Chữa Lớn: Chương Trình Sửa Nhà: của Bellevue cung cấp các khoản vay mua nhà với lãi suất bằng 0 và tài trợ cho hoạt động sửa nhà liên quan đến sức khỏe và an toàn cho các chủ nhà có thu nhập ở mức thấp đến trung bình. Xem thêm thông tin hoặc gọi 425-452-4069.

  Sửa Chữa Nhỏ: Chương trình của Sound Generations phục vụ các chủ nhà còn trẻ nhưng có khuyết tật, các chủ hộ gia đình có thu nhập thấp và chủ nhà cao tuổi gặp khó khăn về trang trải chi phí sửa nhà. 

  Trang Nguồn Lực cho Người Nhập Cư và Người Tị Nạn (Immigrant and Refugee Resources) của chúng tôi có thêm thông tin. 

  Nguồn lực chung: 

  Trợ Giúp Y Tế

  Quỹ Hỗ Trợ Tài Chính dành cho Người Nhập Cư

  Đường Dây Trợ Giúp

  • Đường Dây Trợ Giúp COVID-19 của Mạng Lưới Người Nhập Cư Đoàn Kết Bang Washington (Washington Immigrant Solidarity Network, WAISN): 1-844-724-3737.  Họ có thể giúp quý vị xác định các chương trình hỗ trợ về:
   • Hỗ Trợ Tiền Thuê Nhà
   • Hỗ trợ phân bổ
   • Hỗ trợ thực hiện xét nghiệm COVID-19 nếu quý vị đã phơi nhiễm hoặc có triệu chứng
   • Hỗ trợ về giam giữ và trục xuất
   • Thông tin quan trọng về sức khỏe, quyền của người lao động và các quyền khác
  • Các vấn đề liên quan đến nhập cư trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tại bang Washington
  • Số điện thoại 2-1-1 của Quận King – Kết nối mọi người với sự trợ giúp mà họ cần bằng nhiều ngôn ngữ, gồm hỗ trợ về nhà ở, trợ giúp về nhu cầu tài chính hoặc tìm địa điểm ngân hàng thực phẩm gần nhất.  Với trường hợp Nhắn Tin, vui lòng nhắn mã bưu chính của quý vị đến số 877-211-9274.  Ngoài ra còn có trợ giúp cho nạn nhân nói tiếng Tây Ban Nha.
  • Đường Dây Trợ Giúp Peace In the Home (hỗ trợ bằng nhiều ngôn ngữ về bạo hành gia đình và tấn công tình dục):  1-888-847-7205
  • Dịch Vụ Cộng Đồng Công Giáo (Catholic Community Services): Dịch vụ hỗ trợ pháp lý miễn phí cho các cá nhân có thu nhập thấp đủ tiêu chuẩn tại Quận King đang đối mặt với nguy cơ bị trục xuất khỏi nhà hoặc cắt phụ cấp – 206-324-6890
  • Chương trình Hỗ Trợ Pháp Lý Eastside (Eastside Legal Assistance): Dịch vụ hỗ trợ pháp lý dân sự miễn phí cho các cư dân có thu nhập thấp tại khu vực Đông Quận King và hỗ trợ pháp lý cho người sống sót sau bạo hành gia đình trên toàn bộ Quận King – 425-747-7274
  • Hiệp Hội Nghề Luật Quận King (King County Bar Association):   Dịch vụ hỗ trợ pháp lý miễn phí cho các cư dân có thu nhập thấp tại Quận King – 206-267-7090
  • Đường Dây Nóng về Dịch Vụ Thuê Nhà: 206-694-6767 
  • Trung Tâm Trợ Giúp Pháp Luật Bang Washington (Washington Law Help Center): – Hướng dẫn sử dụng dịch vụ pháp lý dân sự miễn phí cho cá nhân có thu nhập thấp và người cao tuổi tại Bang Washington.
  • Eastside Legal Assistance Webinars 

   

  Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên

  Hoạt Động Chung

  Trẻ Nhỏ

  Thích Ứng/Hòa Nhập

  Người Lớn và Gia Đình

  Hỗ Trợ Tiền Thuê Nhà và Tài Chính

  Vào ngày 19 tháng 3, Thống Đốc Inslee đã ban bố lệnh hoãn nợ kéo dài 30 ngày trên toàn bang cho vấn đề trục xuất người thuê nhà ở. Các chủ nhà ở cho thuê bị nghiêm cấm gửi thông báo cầm giữ trái phép khoản thanh toán tiền thuê nhà mặc định. Lực lượng thực thi pháp luật có thể không thi hành lệnh trục xuất nếu chỉ dựa trên việc không thanh toán tiền thuê nhà. 

  Cũng trong ngày 19 tháng 3, chính phủ liên bang đã chỉ đạo Fannie Mae và Freddie Mac tạm hoãn tịch biên tài sản thế chấp và trục xuất trong ít nhất 60 ngày do tình trạng bùng phát COVID-19.

  Các cơ quan sau thực hiện hỗ trợ khẩn cấp về vấn đề trục xuất/trợ giúp thuê nhà và các hình thức trợ giúp khẩn cấp khác về tài chính:

  Hỗ Trợ về Dịch Vụ Tiện Ích 

  Bellevue Utilities (Sở Tiện ích Bellevue)

  Sở Tiện Ích đang tạm ngừng việc cắt nước do không thanh toán trong thời gian khủng hoảng. Chúng tôi sẽ làm việc với khách hàng để lên phương án thanh toán và giúp họ tiếp cận sự trợ giúp tài chính trong Chương Trình Hỗ Trợ Khẩn Cấp (Emergency Assistance Program) của chúng tôi. Liên hệ với Sở (425-452-6973 hoặc utilities@bellevuewa.gov) để lên phương án thanh toán chậm. Thông tin về Chương Trình Hỗ Trợ Khẩn Cấp áp dụng cho Giá Dịch Vụ Tiện Ích và Giảm Thuế.

  Puget Sound Energy 

  PSE sẽ không cắt dịch vụ của khách hàng trong giai đoạn này và đã được Ủy Ban Dịch Vụ Tiện Ích và Giao Thông Vận Tải (Utilities and Transportation Commission) của tiểu bang cho phép miễn phí trả chậm. PSE sẽ làm việc với khách hàng về các lựa chọn như phương án thanh toán và chọn ngày đến hạn thanh toán mới. 

  PSE sẽ cung cấp các khoản tài trợ để trợ giúp những khách hàng đã chịu tác động của đại dịch COVID-19 thông qua Chương Trình Hỗ Trợ Khách Hàng Chịu Ảnh Hưởng của Khủng Hoảng (Crisis-Affected Customer Assistance Program, CACAP).  

  PSE đã khởi động cổng thông tin hỗ trợ điện năng mới để nâng cao khả năng tiếp cận với khoản tài trợ dành cho khách hàng có thu nhập thấp. Quỹ PSE (PSE Foundation) đã quyên góp được 250.000 USD để hỗ trợ cho các nỗ lực giảm nhẹ trong cộng đồng thông qua Quỹ Seattle (Seattle Foundation) cũng như quyên góp cho các ngân hàng thực phẩm.  

  Puget Sound Energy sẽ tài trợ nhằm trợ giúp cho khách hàng đã chịu tác động của đại dịch COVID-19. Trong số đó có khách hàng mới thất nghiệp, thất nghiệp một phần hoặc không thể làm việc.

  Comcast

  Comcast đang cung cấp dịch vụ miễn phí 60 ngày trong thời gian khủng hoảng. Khu học chánh sẽ tìm cách cung cấp điểm phát dịch vụ mạng miễn phí cho các hộ gia đình có nhu cầu.   

  CenturyLink

  CenturyLink sẽ miễn phí trả chậm và sẽ không chấm dứt dịch vụ cho khách hàng cư trú và doanh nghiệp nhỏ trong 60 ngày tới do tình hình tài chính liên quan đến COVID-19. 

  T-Mobile 

  Tất cả các khách hàng của T-Mobile đến ngày 13 tháng 3 năm 2020 có gói dịch vụ kèm dữ liệu sẽ được sử dụng dữ liệu điện thoại thông minh không giới hạn trong 60 ngày tới (không bao gồm dịch vụ chuyển vùng).

  Trong giai đoạn này, quý vị có từng bị quấy rối hay đe dọa vì lý do chủng tộc hay quốc tịch của quý vị không? Lực lượng Cảnh Sát Bellevue cam kết bảo vệ cư dân trước tội phạm thù địch hoặc các sự việc liên quan đến thành kiến.

  Để khai báo về mối nguy cơ trước mắt hoặc vụ việc đang xảy ra, hãy gọi ngay cho 911. Nếu vụ việc đã xảy ra gần đây, quý vị có thể dễ dàng khai báo trực tuyến. Chọn "sự việc liên quan đến thành kiến" ("bias related event") cho loại vụ việc. Sẽ có một chuyên viên xem xét báo cáo của quý vị và liên hệ với quý vị nếu cần thêm thông tin. 

  Vào ngày 6 tháng 4, Thị Trưởng Lynne Robinson đã ký một bản tuyên cáo yêu cầu các cư dân cùng sát cánh với hội đồng thành phố chống lại sự thù hằn và thành kiến trong cộng đồng, đặc biệt là vấn đề liên quan đến sự kỳ thị trong dịch COVID-19. Vào ngày 8 tháng 4, Cảnh Sát Trưởng Steve Mylett đã tổ chức một cuộc họp "tiếp xúc" ảo để lắng nghe ý kiến của cộng đồng và đề xuất cách trợ giúp.

  Với Nam Giới: Nơi Ở Tập Trung cho Người Vô Gia Cư, 515 116th Ave. NE (Lincoln Center). Tuyến Xe Buýt số 271 đến 116th Avenue và NE 2nd Place hoặc Tuyến B đến NE 8th và 116th Ave. Gọi số 425-289-4044 bất cứ lúc nào. Dịch vụ được cung cấp 24/7 trong giai đoạn bùng phát COVID-19.

  Với Nữ Giới: The Sophia Way, St. Luke’s Church, 3032 Bellevue Way NE. Tuyến Xe Buýt số 249 đến Bellevue Way NE và NE 30th Pl. Gọi số 425-463-6254 bất cứ lúc nào. Dịch vụ được cung cấp 24/7 trong giai đoạn bùng phát COVID-19.

  Với Các Gia Đình: Catholic Community Services, Overlake Park Presbyterian Church, 1836 156th Ave, Bellevue, WA 98007.  Tuyến Xe Buýt từ Bellevue Transit Center, sử dụng Tuyến B và từ Kirkland thì sử dụng Tuyến Xe Buýt số 245. Gọi số 206-245-1026 (bộ phận tiếp nhận), từ 8:30 tối đến 7:00 sáng.

  Trung Tâm Ban Ngày cho Gia Đình: Catholic Community Services, Salt House Church, 11920 NE 80th St, Kirkland. Tuyến Xe Buýt số 235 đến NE 85th St & 120th Ave NE. Gọi số 425-679-0350 từ 8:00 sáng đến 8:00 tối.

  Với Thanh Niên (18-24 tuổi): Friends of Youth, 16225 NE 87th St., Suite A-1, Redmond. Tuyến Xe Buýt B hoặc 232 đến NE 85th St & 161st Ave NE. Gọi số 206-236-5437.

  Tài Nguyên Sức Khỏe Thể Chất 

  Tài Nguyên Sức Khỏe Tâm Thần 

  • Cơ Quan Kết Nối Quyên Góp Quận King  
  • Bloodworks Northwest  
  • Chuẩn bị hộp thực phẩm cho hàng xóm    
  • Nhóm Tương Trợ COVID-19 của Eastside 
  • Cần Người Lái Xe Tình Nguyện Giao Đồ Ăn Bellevue - Quý vị muốn giúp đỡ những cư dân Bellevue cần tới thực phẩm trong khi họ đang phải ở yên trong nhà?  Hãy đăng lý làm Người Lái Xe Giao Đồ Ăn Tình Nguyện với Sound Generations.  Liên hệ Sound Generations qua địa chỉ dianas@soundgenerations.org để nộp đơn, đồng thời đề cập rằng đây là cho Dự Án Giao Đồ Ăn Bellevue.  Nếu quý vị trở thành người lái xe tình nguyện, Sound Generations sẽ kết nối quý vị với những cá nhân hoặc gia đình cần đến thực phẩm, trong khi họ đang phải ở yên trong nhà.  Quý vị sẽ được 

  COVID-19 Help Form


  Want to help or need help and can’t find the information on this page?  Please fill out this form and someone will get back to you:

  Name